Tag Archives: Kníže

Co děláš, Adélo?

Věta, která mezi jinými zazněla při tiskové konferenci Miloše Zemana. Jako jedna z mála byla skutečně k tématu a vystihovala náladu toho, kdo ji vyřkl. Zeman to však nebyl.

Jeho konference mají společné jedno. Zeman stojí nebo sedí, obklopen desítkami kamer a diktafonů, které mají v rukou amatéři a absolutní neprofesionálové. Alespoň dle jeho názoru. V průběhu rozhovoru novinářům překrucuje jejich otázky, směje se jim do očí a lže. Jeho zastánci mu tleskají, šumí a hučí /jak jinak popsat takové to typické “Úúúúú!„?/. Nakonec novinářům řekne, jak jsou hloupí a jak moc opovrhuje jejich prací a za potlesku příznivců odejde. Kamery jdou za ním.

Tato tisková konference byla však jiná. Kamer bylo více, než je obvyklé, stejně jako jízlivých poznámek. Občas se ozvalo zatroubení nějakého dechového nástroje. Na konci nechyběl úchvatný zpěv hymny /byl tu někdo, komu se nelíbila ta Schwarzenbergova verze? Tato je výživnější!/, který jsem celý nevydržela – kočka mě kvůli tomu škrábla do prstu a do tváře. Píše se mi obtížně, je to ukazováček na pravé ruce.
Nemohu si ale pomoci. Některé jeho výroky byly tak průhledné a překrutitelné… /nejsou ve správném pořadí, píšu, co jsem pochytila/

  1. Správný deník je ten, který je úplně nezávislý a objektivní

Ne, není. Správný deník, alespoň podle mého názoru je ten, který o každém podává informace zajímavé a pravdivé, občas podložené smýšlením autora. Subjektivní články jsou kouzlem tisku, nikoli úplnou zbytečností, můžete v nich s pisatelem souhlasit, nebo jeho slova označit za úplný brak. Pokud by tak nebylo, mohli by informace zhodnocovat počítače, které by podaly jen zcela objektivní verzi. Tedy ne to, co člověk řekl, ale co tím myslel.
A to by se Zemanovi mohlo pěkně vymstít.

  1. Jízlivá poznámka ke šlechtickým titulům, nepamatuji si její přesné znění

Byla mířena na obyčejné lidi, kteří nemají rádi monarchii, neuznávají ji a tudíž většina z nich nemá ráda pana knížete, jak bývá protivník Miloše Zemana špatně označován /pokud chcete být opravdu jízliví, použijte titul jeho Jasnost/. Ovšem, pokud se podíváte hlouběji, je toto to poslední, za co by mohl Zeman Schwarzenberga hanit. Titul má přidělený právem, dědičně /tedy se nepřiženil do rodiny/, ale přesto jej téměř nikde neuvádí a nechlubí se jím. To se má titulu zříci? Toto bylo od pana Aligátora velmi ubohé.

3. Řekl jsem už mnohokrát, že chci být prezidentem dolních deseti milionů.

Tak to je super, ale samozřejmě se to nepovede. Ovšem průměrného čecha /tedy burana/ to chytne za srdce, jakou má ten Milošek snahu pomoci obyčejným lidem.

    4. Moje první cesta povede, samozřejmě, na Slovensko.

Dobrá strategie. Začínáme zlehka, Slováci jej znají a možná dovedou pochopit občasné úlety a narážky. Ale čím dále pojede, tím horší to bude a potom se tímto článkem budu ohánět jako bajonetem. Výlety do muslimských zemí projede na celé čáře a hranici mezi nimi a Českou Republikou budou hlubší a hlubší. I ti jednoduší občané musí pochopit, že Zeman, přeci jen, není proslulý svou otevřeností novým kulturám. Viz jeho prohlášení o muslimech.

Tak co? Zřeknete se české národnosti?
Budete nadávat teď, nebo si s chladnou myslí počkáte na to, až si vyjede do Iráku, vyhlásí nám válku a poté s hořkostí v hlase pronesete “Já jsem vám to říkal.„?
Zastanete se novinářů?

Dvje.